Utbildningar

För att få tillgång till telefonsupport krävs det att man som ny kund deltagit i en introduktionsutbildning. Vi erbjuder förstås också fördjupande utbildningar till befintliga kunder.

Utbildningarna sker via telefonkonferens och skärmdelning. Ingen lokalt installerad programvara behövs på deltagarens dator. Nedan följer vårt kursprogram.

Utbildning Längd Beskrivning Pris
Introduktionsutbildning, ensamföretagare 1-2 h Grunderna i hur man använder MaxPA, för kunder med max två anställda 490
Introduktionsutbildning 2 h Uppstartsutbildning för företag 990
Egenrapportering/självservice 30 min Fördjupningsutbildning i hur egenrapportering/självservice används. Avsedd för arbetsgivare som vill låta sin personal själva rapportera löneunderlag. 249
Kontering 60 min Fördjupningsutbildning i avancerade bokföringsfunktioner för att debitera arbetstid eller kontera lönekostnad på olika kostnadsställen, projekt, etc går till. 490
Schema/bemanning 60 min Fördjupningsutbildning i schemamodulen. Genomgång av bemanningsplanering, schemaläggning, tidsstämpling med mera. 490

Alla priser exklusive moms