Funksjoner i MaxPA

Lønfunksjoner

 • Forskuddstrekk - Tabelltrekk eller prosenttrekk .
 • Feriepeng - Feriepeng och ferietrekk
 • Sjukfrånvaro - Automatisk beräkning av karensdag med mera.
 • Konto - Möjlighet till konto på anställda och avvikande konto på händelser. Läs mer...
 • Kostnadssted/projsket - Distribuere lønnskostnader på kostnadssted og prosjektLäs mer...
 • Direktutbetalning - Utbetalning av arvoden med mera flera gånger per månad. Läs mer...
 • Milersättning - Beräkning av skattefri vs ej skattefri milersättning.
 • Frånvaro - Beräkning av belopp för tjänstledighet, föräldrapenning, sjukfrånvaro enligt formler.
 • Naturalytelse - Rapportering av bilförmån mm med kontrolluppgifter.
 • Utgiftsgodtgjørelse - Hantering av moms för utlägg. Lagring av kvitton.
 • Reiseregning - Rapportering av reseräkningar med traktamente, milersättning och utlägg.
 • Forskudd - Hantering av förskottsutbetalning av lön.
 • OB-tillägg - Beräkning av belopp för olika klasser av obekväm arbetstid.
 • Övertid - Beräkning av belopp för övertid och restid enligt formler.
 • Jour - Beräkning av belopp för jourtid.
 • Kompensationstid - Beräkning av kompsaldo för övertid och jour.
 • Arbetsgivarintyg - Arbetsgivarintyg med förinfyllda uppgifter.
 • Beräkning - All beräkning sker direkt vid rapportering och påverkan i system visas.
 • Lönespecifikation - Lönespecifikation med egen företagslogga till de anställda. Kan även skickas med epost.
 • Idrottsutövare - Hänsyn till de speciella skatteregler som gäller för idrottsutövare.

Rapportering

 • Självservice - Anställda kan själva rapportera händelser, titta på lönespecar eller schema samt ändra kontaktuppgifter.
 • Vecko-/månadsrapport - Anställda kan rapportera arbetad tid på olika projekt och frånvarotid.
 • Stämpelklocka - Anställda kan stämpla ankomst, hemgång och raster.
 • Kvitton - Fota och spara kvitton för utlägg.
 • Körjournal - Rapportering av bilresor med mätarställning i mobiltelefonen.
 • Attest - Attest av rapporteringar från anställda.

Eksport/integrasjoner

 • A-melding - Integrasjon med Altinn
 • Bank - ISO 20022 (SEPA)
 • Regnskap - Integrasjon med 24SevenOffice
 • API - API for eksterne systemetLes mer...

Schema/bemanning

 • Månadskalender - Visar alla eller utvalda anställdas arbetspass i månadskalender.
 • Veckokalender - Veckovy med en anställd per rad.
 • Repeterande scheman - Repeterande scheman kan registreras.
 • Frånvarohantering - Hantera frånvaro och ersättare i schemat.
 • Tidsstämpling - Stämpelklocka för t.ex flextid.
 • Drag & drop - Flytta arbetspasset mellan dagar eller mellan anställda genom drag&drop.
 • Löneunderlag - Löneunderlag inkl OB-tider skapas automatiskt ifrån schemat.
 • Ansökningar - Anställda kan själva ansöka om ledighet eller att ta över vakanta arbetspass.

Human resources

 • Dokument - Dokument, t.ex. anställningskontrakt, kan sparas i systemet.
 • Organisation - Organisationsträd och (tidsstyrd) tillhörighet på anställningen.
 • Bevakning - Bevakning av olika aktiviteter som ska utföras vid olika tidpunkter.
 • Egna fält - Egna fält kan definieras efter önskemål.